حساب جفر. نسخه ۱.۰.۰.۰

بسم الله الرحمن الرحیم

حساب جفر. نسخه 1.0.0.0

حساب جفر

برنامه مورد نیاز جهت اجرا : Microsoft .NET Framework 4

لطفا نرم‌افزار فوق را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

مشکلات اجرای نرم افزار را در تلگرام مطرح کنید.

نرم‌افزار حساب جفر. ۱.۰.۰.۰

دانلود نرم‌افزار حساب جفر. نسخه ۱.۰.۰.۰

HJafr – 1.0.0.0


برای دیدن امکانات این نسخه به این آدرس مراجعه نمایید.

تغییرات تمامی نسخه‌ها را از این آدرس مطالعه نمایید.

تغییرات نسخه ۱.۰.۰.۰

 • بخش اصلی
  • راهنما
   • نمایش راهنما و توضیحات بخش‌های زیر :
    • بخش اصلی : حساب – استنطاق – اساس و نظیره‍ – اعمال ریاضی – دور – تفکیک (همه زیرمجموعه‌های آن)
    • ابزار : تکسیرات (تکسیر و غریزه، لقط، امتزاج، تکسیر جامع) – بسط (همه موارد) – بطن اسماء – رمزنگاری – حرکت‌گذاری
   • نمایش نمونه و مثال هر بخش، در نرم‌افزار : همه گزینه‌های بخش اصلی و ابزار
  • دایره‌ها
   • دایره حروف
    • افزودن دوایر حروف تا ۷۹ مورد
    • به ترتیب حروف ابجدی شدن دوایر، مگر ۴ دایره اصلی
   • دایره عدد
    • تصحیح روش ابجد ادریسی
    • رفع مشکل روش اهطم دانیال
    • تغییر دوایر ابتثی
  • حساب
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • حذف «تعداد نواطق» و «تعداد صوامت» : به دلیل افزوده شدن این دو به بخش تفکیک
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا»
    • اجرا و رونوشت همه خروجی‌ها
    • اجرا و رونوشت توضیحات و خروجی‌ها
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها»
    • رونوشت متن (کامل یا بخش انتخاب شده)
    • انجام فرآیند «استنطاق» با انتقال متن به صفحه آن
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • استنطاق
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • استنطاق کبیر
    • حذف بخش استنطاق کبیر به شیوه «عکس»
   • استنطاق خاص
    • امکان غیر فعال بودن استنطاق ترکیبی اسماء الله : به دلیل طولانی شدن فرآیند در برخی اعداد
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها»
    • رونوشت متن (کامل یا بخش انتخاب شده)
    • انجام فرآیندهای زیر با انتقال متن به صفحه دلخواه :
     • حساب کردن
     • اساس و نظیره‍
     • گرفتن دور
     • تفکیک کردن
     • تکسیر کردن
     • امتزاج
     • بسط دادن
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • اساس و نظیره‍
   • امکان محاسبه «متناظر» عبارت دلخواه، بنابر دایره انتخابی دوم
   • حذف عدد ملاک جابجایی
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • اعمال ریاضی (جدید)
   • محاسبه موارد زیر بنابر دایره دلخواه، با ورودی عدد یا متن و خروجی دادن استنطاق کبیر و مکانی، جدای از خود عدد
    • اعمال اربعه : جمع – تفریق – ضرب – تقسیم
    • سایر اعمال : باقی‌مانده – اسقاط – طرح و اسقاط
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
  • دور
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • تفکیک
   • افزودن تفکیک‌های جدید
    • نواطق و صامات
    • خواتیم و متصلات
    • جنسیت : مذکر و مؤنث
   • حذف گزینه‌های اضافی خروجی، وقتی به آن‌ها نیازی نیست.
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • امکان جستجوی گزینه دلخواه
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
 • ابزار
  • تکسیر جامع : تکسیر، امتزاج، لقط
   • ساخت روشی جدید و جامع همه تکسیرات و امتزاجات و لقط‌ها و نیز حالات دلخواه دیگر
   • ایجاد صفحه جدید و جامع و پویا
   • کدنویسی جدید و جامع
   • امکان افزودن ورودی به تعداد دلخواه، با همه تنظیمات خاص خود
   • امکان دسته بندی با چند متغیر
   • امکان برداشت حروف از هر ورودی، با چند متغیر
   • افزودن دکمه راهنما
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • تکسیر : حذف بخش (انتقال محتوا به تکسیر جامع)
  • امتزاج : حذف بخش (انتقال محتوا به تکسیر جامع)
  • لقط : حذف بخش (انتقال محتوا به تکسیر جامع)
  • بسط
   • تغییر ظاهری
   • افزودن دکمه راهنما
   • افزودن بسطهای موازی و طروح سته
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • بطن اسماء
   • رفع خطای بسط عربی
   • رفع خطای بسط لفظ عدد فارسی
   • حذف روش آخر به دلیل اشتباه بودن
   • تغییر ظاهری
   • افزودن دکمه راهنما
   • تغییر نحوه پیام دادن
   • حذف منو رونوشت : انتقال به کلیک راست جدول
   • تنظیم کلیک راست برای «متن‌های ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای «جدول»
    • رونوشت از خانه انتخاب شده
    • رونوشت از ستون‌های موجود (کبیر، مجموعی، وسیط، صغیر)
  • بسط موازی : حذف بخش : ادغام با بسط
  • طروح سته : حذف بخش : ادغام با بسط
  • رمزنگاری
   • افزودن روش «ابجد کبیر» : با قابلیت سایر دوایر
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی «ایقغ»
   • افزودن توضیحات
   • تغییر نحوه پیام دادن
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
  • حرکت گذاری
   • تغییر نام از «اعراب‌گذاری» به «حرکت گذاری»
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • تغییر نحوه پیام دادن
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
 • فال
  • فال ابجدی : بهبود رابط کاربری
 • هیئت و نجوم
  • اوقات شرعی و ساعات : قابلیت تغییر سایز صفحه
 • دیگر بخش‌ها
  • ایجاد کلیک راست جهت رونوشت و انتقال متن به بخش ابزارها : حساب – استنطاق – اساس و نظیره‍ – دور – تفکیک – تکسیرات – لقط – امتزاج – بسط
  • صفحه پیغام
   • تنظیم شدن به نسبت مقدار نوشته
  • امکان تغییرسایز همه صفحات و نیز فعال شدن دکمه بزرگ کردن صفحه
  • بهینه‌سازی نمایش نام دایره حرف و تعریف تابع‌های جدید
  • تغییر نمایه (آیکن) نرم‌افزار
  • دسته‌بندی مجدد دکمه‌های هر بخش

درباره‌ی Shahim

حتما ببینید

سَفید : حساب جفر آنلاین. نسخه ۰.۱۸.۰

بسم الله الرحمن الرحیم سفید : حساب جفر تحت وب و آنلاین این سامانه‌ی حساب …

۴۸ نظر

 1. ‌‌آیا «جفر سداسی» همان «جفر جامع» هست؟

 2. سلام
  نسخه جدیدتر کی میاد؟

 3. سلام وقت بخیر .سوال من اینه :ایا در کتاب و برنامه های شما جواب یک سوال رو میدهد یا خیر
  بطور مثال محمد فرزند محمد رضا در بیمارستان کار کند بهتر است یا ازاد؟؟

  • سلام
   اگر با علم جفر آشنایی داشته باشید، متوجه می‌شوید که هرگز نرم‌افزار نمی‌تواند جواب آخری را به دست بیاورد و تنها کمک کننده‌ای است برای تسریع انجام جفر
   یاعلی

   • برای مرحله آخر که جواب هستش یا همون مستحصله پیشنهادی دارم ولی نمیدونم امکان پذیر هست یا خیر
    اگر امکان داره نرم افزاری درست کنید که با دادن چند حرف فارسی تمام کلاماتی که میشه با این حروف درست کرد رو بده.
    به عنوان مثال ۵حرف ب ر چ ا ی میشه کلمات با چی چرا درست کرد حالا درسته شاید تو مستحصله به حرف های زیادی برسیم وی به نظر شخث بنده خیلی میتونه کمک کنه.

    • سلام
     این کار را بعضی‌ها انجا می‌دهند و کلماتی را استخراج می‌کنند.
     اما از نظر بنده جوابی که بدست می‌آید هیچ ربطی به جفر ندارد و جواب حقیقی نیست.
     لذا این جور چیزی را نساخته‌ام.
     یاعلی

 4. سلام .لطفا نرم افزار اندرویدی حساب جفر را درست کنید . درثانی جواب بخشه مستحصله هست که اونم سخته جواب بدست اوردنش . برای ان هم راهی ابدا کنید

  • سلام
   اندروید که توی صفحه اصلی هست.
   مستحصله هم اصل جفره و راهی نداره با نرم افزار بدست بیاد
   باید خودتون انجامش بدید
   یاعلی

 5. سلام
  از اینکه این همه زحمت کشیدید و این نرم افزارها را با اینهمه دقت تهیه نموده اید متشکرم
  می خواستم ببینم تا حالا کلاً چند تا نرم افزار در خصوص جفر نوشته اید؟
  آیا به کمک این نرم افزارها خیلی از مراحل محاسبات را (بغیر از مستحصله) می توان انجام داد که به جواب رسید؟
  برای هر مرحله سطر پانزده گانه، نرم افزار جداگانه ای دارد؟

  • سلام
   تنها همین نرم‌افزار «حساب جفر» هست که باید از آخرین نسخه استفاده کنید.
   امیدوارم که تمام مراحل جفر۱۵ سطری هم اضافه شود ولی غالب مراحل را می‌توانید با همین برنامه انجام دهید.

   • سلام.لطفا تمام مراحل جفر پانزذه سطری هم آموزشش بزارید.ادم با نرمافزاری کار کنه که ندونه چی به چیو به چه صورت حساب شده زیاد حالب نیست.شما که زحمتشه کشیدید آموزشش هم مرحله به مرحله بزارید خیلی خوب میشه

 6. سلام و عرض ادب دوست عزیز

  الآن که ماه رمضانه ثواب ختم قرآنم را تقدیم کردم به شما و گذشتگانت

  چرا مانند نرم افزار ۰.۸.۵.۰ که همه نرم افزار کلا در یک فایل اجرایی راحت باز میشد و یوزر فرندلی بوده و هست ؛ نرم افزارهای آخر شما مثل همین ۰.۴۸.۰.۰ را باید در پوشه باز کرد و همه چیز در یک فایل نیست ؟؟؟

  ضمن اینکه اوقات شرعی را اصلا درست محاسبه نمیکنه !!!

  ولی قسمتهایی که به نسخه آخری اضافه کردید ؛ خیلی جالب و خوبه

  خدا به شما جزای خیر بده که اینقدر زحمت میکشی

  همیشه سربلند و شاد و کامران باشی

  • سلام
   سیستم قدیم اذیت های زیادی می‌کرد و باید عوض میشد
   الان برنامه تخصصی تر شده و مسلما تغییراتی داشته و به سادگی قبل نیست
   فونت هم بزرگتر شده و دیگه خوب شده

   اگر مشکلی توی اوقات شرعی هست، توی پیام رسان های اعلام شده بیان بفرمایید، یا همین جا یا ایمیل بزنید تا پیگیری کنم

 7. سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم امکان رمزگشایی حروف کسری هم در این نرم افزار وجود داره یا خیر
  با تشکر

 8. سلام میشه بگید کلا چه سوالاتی رو میشه تو علم جفر پرسید؟

 9. درود ؛
  سرکتاب رو هم خواهید گذاشت؟

 10. لطفا برای نگارش متغیر چکنم حوم حمری لطفا راهنمایی کنید اموزش دهید

 11. سلام سطر مستحصله توضیخاتش خیلی گیج کننده هست چجوری باید این سطر رو بدست بیاریم؟

 12. سلام
  می خواستم بدونم خودتون علم جفر را از کجا یاد گرفته اید ؟
  اگر در اینجا نمی توانید پاسخ دهید لطفا به ایمیلم بفرستید با تشکر
  بنده شغلم برنامه نویسی c++ با کیوتی هست اگر کمکی از دستم بر میاد حاضرم انجام بدم ولی از ظاهر برنامه مشخصه با .net هست و شاید نتونم کار خاصی براتون بکنم

 13. سلام
  اینهمه توی این نرم کار کرده اید و زحمت کشیده اید
  اما یک کار بسیار ساده را فراموش کرده اید
  و آن اینکه
  در جایی از نرم افزار ندیدم که «باقیمانده» را نشان دهد.
  مخصوصا در محاسبه اسمها که ارزش کاربردی بالایی دارد.
  با تشکر.

  • سلام
   اتفاقا این ویژگی هم توی برنامه هست
   از قسمت اعمال ریاضی استفاده کنید
   ضمن اینکه همانطور که گفتید، این چیز خیلی ساده ای هست و ارزش نداشته که من بخواهم برایش برنامه بسازم
   بخاطر همین در نسخه های اولیه جمع و تفریق و امثالهم جزو برنامه نبود

   یاعلی

 14. با عرض سلام، متاسفانه وقتی تعداد حروف ۵۰۱۹۰۰ حرف بود نرم افزار ارور داد و از کار افتاد و چندین بار بعد هم همینطور بود. مشکل از سیستم نیست سی پی یو ای ام دی رایزن ۷ مدل ۳۷۰۰x، و ۱۶ گیگ از بهترین رم روی سیستم نصب می باشد ولی حساب نمی کنه این تعداد حروف را. به هر حال سپاس از نرم افزار خوبتون.

  • سلام
   مشکل برطرف شده ولی هنوز منتشر نشده
   شما باید دکمه استنطاق خاص را لغو کنید تا استنطاق کبیر و مکانی انجام گردد
   یاعلی

 15. درود
  چرا بخش رمل کار نمی کند لطفا پاسخ دهید

  درصورت امکان بعد از انتشار نسخه جدید ویندوز به ایمیل بنده پیام دهید
  m.kadkhoda748@gmail.com

 16. سلام‌چگونه میشه از صفرشروع کرد چه راهی ساده تر هستش درکل چکار باید انجام داد

  • سلام علیکم
   این سایت منحصرا به نرم افزار می‌پردازد و نه آموزش
   لذا عذر خواهم که نمی‌تونم کمکی بکنم

 17. سلام تشکر میکنم وخسته نباشیدازبرنامه خوبتان که رایگان است.امیدوارم ازاین علم سردربیارم ویادبگیرم

 18. سلام و ادب
  ظاهرا نظیره ابتثی حرف و میشود حرف ف
  اما در بخش دور در نرم افزار شما س درج شده شاید بنده اشتباه می کنم
  اگر مقدورتان بود به بنده هم بفرمایید تا مطلع شوم

 19. با عرض سلام و ادب
  ضمن تشکر از نرم افزار بسیار مفیدتان
  برای بنده این سوال پیش آمده که چرا در جفر نادعلی مستحصله دایره ابجدی و نادعلی یکی است

  • علیک سلام
   با عرض پوزش، تنها اگر سوالی درباره نرم افزار دارید درخدمتم
   سوالات دیگر را فقط در پیامرسانها مطرح کنید
   @hjafr

 20. سلام ممنون از شما
  حذف مکررات ندارد
  لطفاً بگذارین.تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.