حساب جفر. نسخه 1.0.0.0

بسم الله الرحمن الرحیم

حساب جفر. نسخه 1.0.0.0

حساب جفر

برنامه مورد نیاز جهت اجرا : Microsoft .NET Framework 4

لطفا نرم‌افزار فوق را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

مشکلات اجرای نرم افزار را در تلگرام مطرح کنید.

نرم‌افزار حساب جفر. 1.0.0.0

دانلود نرم‌افزار حساب جفر. نسخه 1.0.0.0

HJafr – 1.0.0.0


برای دیدن امکانات این نسخه به این آدرس مراجعه نمایید.

تغییرات تمامی نسخه‌ها را از این آدرس مطالعه نمایید.

تغییرات نسخه 1.0.0.0

 • بخش اصلی
  • راهنما
   • نمایش راهنما و توضیحات بخش‌های زیر :
    • بخش اصلی : حساب – استنطاق – اساس و نظیره‍ – اعمال ریاضی – دور – تفکیک (همه زیرمجموعه‌های آن)
    • ابزار : تکسیرات (تکسیر و غریزه، لقط، امتزاج، تکسیر جامع) – بسط (همه موارد) – بطن اسماء – رمزنگاری – حرکت‌گذاری
   • نمایش نمونه و مثال هر بخش، در نرم‌افزار : همه گزینه‌های بخش اصلی و ابزار
  • دایره‌ها
   • دایره حروف
    • افزودن دوایر حروف تا 79 مورد
    • به ترتیب حروف ابجدی شدن دوایر، مگر 4 دایره اصلی
   • دایره عدد
    • تصحیح روش ابجد ادریسی
    • رفع مشکل روش اهطم دانیال
    • تغییر دوایر ابتثی
  • حساب
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • حذف «تعداد نواطق» و «تعداد صوامت» : به دلیل افزوده شدن این دو به بخش تفکیک
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا»
    • اجرا و رونوشت همه خروجی‌ها
    • اجرا و رونوشت توضیحات و خروجی‌ها
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها»
    • رونوشت متن (کامل یا بخش انتخاب شده)
    • انجام فرآیند «استنطاق» با انتقال متن به صفحه آن
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • استنطاق
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • استنطاق کبیر
    • حذف بخش استنطاق کبیر به شیوه «عکس»
   • استنطاق خاص
    • امکان غیر فعال بودن استنطاق ترکیبی اسماء الله : به دلیل طولانی شدن فرآیند در برخی اعداد
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها»
    • رونوشت متن (کامل یا بخش انتخاب شده)
    • انجام فرآیندهای زیر با انتقال متن به صفحه دلخواه :
     • حساب کردن
     • اساس و نظیره‍
     • گرفتن دور
     • تفکیک کردن
     • تکسیر کردن
     • امتزاج
     • بسط دادن
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • اساس و نظیره‍
   • امکان محاسبه «متناظر» عبارت دلخواه، بنابر دایره انتخابی دوم
   • حذف عدد ملاک جابجایی
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • اعمال ریاضی (جدید)
   • محاسبه موارد زیر بنابر دایره دلخواه، با ورودی عدد یا متن و خروجی دادن استنطاق کبیر و مکانی، جدای از خود عدد
    • اعمال اربعه : جمع – تفریق – ضرب – تقسیم
    • سایر اعمال : باقی‌مانده – اسقاط – طرح و اسقاط
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
  • دور
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • تفکیک
   • افزودن تفکیک‌های جدید
    • نواطق و صامات
    • خواتیم و متصلات
    • جنسیت : مذکر و مؤنث
   • حذف گزینه‌های اضافی خروجی، وقتی به آن‌ها نیازی نیست.
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • امکان جستجوی گزینه دلخواه
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
 • ابزار
  • تکسیر جامع : تکسیر، امتزاج، لقط
   • ساخت روشی جدید و جامع همه تکسیرات و امتزاجات و لقط‌ها و نیز حالات دلخواه دیگر
   • ایجاد صفحه جدید و جامع و پویا
   • کدنویسی جدید و جامع
   • امکان افزودن ورودی به تعداد دلخواه، با همه تنظیمات خاص خود
   • امکان دسته بندی با چند متغیر
   • امکان برداشت حروف از هر ورودی، با چند متغیر
   • افزودن دکمه راهنما
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • تکسیر : حذف بخش (انتقال محتوا به تکسیر جامع)
  • امتزاج : حذف بخش (انتقال محتوا به تکسیر جامع)
  • لقط : حذف بخش (انتقال محتوا به تکسیر جامع)
  • بسط
   • تغییر ظاهری
   • افزودن دکمه راهنما
   • افزودن بسطهای موازی و طروح سته
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • بطن اسماء
   • رفع خطای بسط عربی
   • رفع خطای بسط لفظ عدد فارسی
   • حذف روش آخر به دلیل اشتباه بودن
   • تغییر ظاهری
   • افزودن دکمه راهنما
   • تغییر نحوه پیام دادن
   • حذف منو رونوشت : انتقال به کلیک راست جدول
   • تنظیم کلیک راست برای «متن‌های ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای «جدول»
    • رونوشت از خانه انتخاب شده
    • رونوشت از ستون‌های موجود (کبیر، مجموعی، وسیط، صغیر)
  • بسط موازی : حذف بخش : ادغام با بسط
  • طروح سته : حذف بخش : ادغام با بسط
  • رمزنگاری
   • افزودن روش «ابجد کبیر» : با قابلیت سایر دوایر
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی «ایقغ»
   • افزودن توضیحات
   • تغییر نحوه پیام دادن
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
  • حرکت گذاری
   • تغییر نام از «اعراب‌گذاری» به «حرکت گذاری»
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • تغییر نحوه پیام دادن
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
 • فال
  • فال ابجدی : بهبود رابط کاربری
 • هیئت و نجوم
  • اوقات شرعی و ساعات : قابلیت تغییر سایز صفحه
 • دیگر بخش‌ها
  • ایجاد کلیک راست جهت رونوشت و انتقال متن به بخش ابزارها : حساب – استنطاق – اساس و نظیره‍ – دور – تفکیک – تکسیرات – لقط – امتزاج – بسط
  • صفحه پیغام
   • تنظیم شدن به نسبت مقدار نوشته
  • امکان تغییرسایز همه صفحات و نیز فعال شدن دکمه بزرگ کردن صفحه
  • بهینه‌سازی نمایش نام دایره حرف و تعریف تابع‌های جدید
  • تغییر نمایه (آیکن) نرم‌افزار
  • دسته‌بندی مجدد دکمه‌های هر بخش

25 نظر

 1. Avatar

  ‌‌آیا «جفر سداسی» همان «جفر جامع» هست؟

 2. Avatar

  سلام
  نسخه جدیدتر کی میاد؟

 3. Avatar

  سلام وقت بخیر .سوال من اینه :ایا در کتاب و برنامه های شما جواب یک سوال رو میدهد یا خیر
  بطور مثال محمد فرزند محمد رضا در بیمارستان کار کند بهتر است یا ازاد؟؟

  • Shahim

   سلام
   اگر با علم جفر آشنایی داشته باشید، متوجه می‌شوید که هرگز نرم‌افزار نمی‌تواند جواب آخری را به دست بیاورد و تنها کمک کننده‌ای است برای تسریع انجام جفر
   یاعلی

   • Avatar

    برای مرحله آخر که جواب هستش یا همون مستحصله پیشنهادی دارم ولی نمیدونم امکان پذیر هست یا خیر
    اگر امکان داره نرم افزاری درست کنید که با دادن چند حرف فارسی تمام کلاماتی که میشه با این حروف درست کرد رو بده.
    به عنوان مثال 5حرف ب ر چ ا ی میشه کلمات با چی چرا درست کرد حالا درسته شاید تو مستحصله به حرف های زیادی برسیم وی به نظر شخث بنده خیلی میتونه کمک کنه.

    • Shahim

     سلام
     این کار را بعضی‌ها انجا می‌دهند و کلماتی را استخراج می‌کنند.
     اما از نظر بنده جوابی که بدست می‌آید هیچ ربطی به جفر ندارد و جواب حقیقی نیست.
     لذا این جور چیزی را نساخته‌ام.
     یاعلی

 4. Avatar

  سلام .لطفا نرم افزار اندرویدی حساب جفر را درست کنید . درثانی جواب بخشه مستحصله هست که اونم سخته جواب بدست اوردنش . برای ان هم راهی ابدا کنید

  • Shahim

   سلام
   اندروید که توی صفحه اصلی هست.
   مستحصله هم اصل جفره و راهی نداره با نرم افزار بدست بیاد
   باید خودتون انجامش بدید
   یاعلی

 5. Avatar

  سلام
  از اینکه این همه زحمت کشیدید و این نرم افزارها را با اینهمه دقت تهیه نموده اید متشکرم
  می خواستم ببینم تا حالا کلاً چند تا نرم افزار در خصوص جفر نوشته اید؟
  آیا به کمک این نرم افزارها خیلی از مراحل محاسبات را (بغیر از مستحصله) می توان انجام داد که به جواب رسید؟
  برای هر مرحله سطر پانزده گانه، نرم افزار جداگانه ای دارد؟

  • Shahim

   سلام
   تنها همین نرم‌افزار «حساب جفر» هست که باید از آخرین نسخه استفاده کنید.
   امیدوارم که تمام مراحل جفر15 سطری هم اضافه شود ولی غالب مراحل را می‌توانید با همین برنامه انجام دهید.

   • Avatar

    سلام.لطفا تمام مراحل جفر پانزذه سطری هم آموزشش بزارید.ادم با نرمافزاری کار کنه که ندونه چی به چیو به چه صورت حساب شده زیاد حالب نیست.شما که زحمتشه کشیدید آموزشش هم مرحله به مرحله بزارید خیلی خوب میشه

    • Shahim

     علیک سلام
     گذاشتن آموزش در فضای مجازی درست نیست.
     چون مورد استفاده سوء استفاده کنندگان قرار می‌گیرد.
     ضمن اینکه وقت اینکار را هم ندارم.
     یاعلی

 6. Avatar

  سلام و عرض ادب دوست عزیز

  الآن که ماه رمضانه ثواب ختم قرآنم را تقدیم کردم به شما و گذشتگانت

  چرا مانند نرم افزار 0.8.5.0 که همه نرم افزار کلا در یک فایل اجرایی راحت باز میشد و یوزر فرندلی بوده و هست ؛ نرم افزارهای آخر شما مثل همین 0.48.0.0 را باید در پوشه باز کرد و همه چیز در یک فایل نیست ؟؟؟

  ضمن اینکه اوقات شرعی را اصلا درست محاسبه نمیکنه !!!

  ولی قسمتهایی که به نسخه آخری اضافه کردید ؛ خیلی جالب و خوبه

  خدا به شما جزای خیر بده که اینقدر زحمت میکشی

  همیشه سربلند و شاد و کامران باشی

  • Shahim

   سلام
   سیستم قدیم اذیت های زیادی می‌کرد و باید عوض میشد
   الان برنامه تخصصی تر شده و مسلما تغییراتی داشته و به سادگی قبل نیست
   فونت هم بزرگتر شده و دیگه خوب شده

   اگر مشکلی توی اوقات شرعی هست، توی پیام رسان های اعلام شده بیان بفرمایید، یا همین جا یا ایمیل بزنید تا پیگیری کنم

 7. Avatar

  سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم امکان رمزگشایی حروف کسری هم در این نرم افزار وجود داره یا خیر
  با تشکر

 8. Avatar

  سلام میشه بگید کلا چه سوالاتی رو میشه تو علم جفر پرسید؟

 9. Avatar

  درود ؛
  سرکتاب رو هم خواهید گذاشت؟

 10. Avatar

  لطفا برای نگارش متغیر چکنم حوم حمری لطفا راهنمایی کنید اموزش دهید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*